RESURSI

Projekt će proizvesti rezultate dostupne na 4 jezika partnera (EN, FR, HR i IT).

CILJ: pomoći osobama koje rade s mladima (youth workers) u pružanju informacija o održivosti i drugim ekološkim izazovima mladih, te podići svijest mladih (od 15 do 21 godine) o održivosti korištenjem igrificiranog pristupa (Escape Rooms)  

Materijal za obuku mladih

Time će se uspostaviti baza znanja koju će partneri graditi tijekom trajanja projekta. Predviđeni cilj je stvaranje paketa informacija namijenjenih osobama koje rade s mladima koje će im omogućiti stjecanje pravih vještina i usmjeravati ih kako uključiti održivost u svoj rad.

Materijal za obuku će se sastojati od sljedećih rezultata:

  • Internetska stranica koja sadrži sve resurse
  • Interaktivni vodič s informativnim jezikom koji će odgovoriti na glavna pitanja o održivosti i borbi protiv otpada u potrošačkom društvu
  • Alati za dijeljenje, spremni za dijeljenje informacija s mladima
  • Test održivosti s kojim svatko može procijeniti svoju “razinu održivosti”
  • Test “Jeste li eko-anksiozni?”

Escape igre i kutija alata za učenje

Escape igre omogućit će sudionicima da se uključe u impresivne scenarije, u stvarne avanture u kojima će postati protagonisti odgovorni za promjenu. Igre će promicati znanstveno građanstvo, informirati mlade o najnovijim znanjima o klimatskim promjenama i održivosti te promovirati meke i zelene vještine.

Kutija s alatima sadržavat će alate koji su osmišljeni da budu što je moguće inkluzivniji, a također će biti pružene posebne smjernice osobama koje rade s mladima kako bi mogli uzeti u obzir sve posebne potrebe tijekom implementacije ili korištenja materijala s mladim ljudima koji mogu imati specifične poremećaje učenja.

Akcijski listovi I primjeri dobre prakse

Ovi su dokumenti stvoreni kako bi mladima omogućili djelovanje u svojoj zajednici, učeći iz dobrih praksi koje su već implementirane na razini zajednice.

Ovaj paket će sadržavati sljedeće rezultate:

  • Baza podataka dobrih praksi i informacija o EU izazovima, programima i akcijama
  • 10 akcijskih listova koji predstavljaju već testirane puteve s fokusom na aktivno sudjelovanje i druge komponente lokalne zajednice (ostali građani, politička tijela, čelnici škola, druge institucije, itd.)

Projekt Save&Game sufinanciran je iz programa ERASMUS+ Europske unije, a provodit će se od siječnja 2023. do siječnja 2024. Ova internet stranica i sadržaj projekta odražavaju stavove autora, a Europska komisija ne može se smatrati odgovornom za bilo kakvo korištenje informacija sadržanih u njima.

(Kod projekta: 2022-3-HR01-KA210-YOU-000097125)

Scroll to Top