PARTNERI

Udruga Zelena Istra (Hrvatska)

Zelena Istra je neprofitna udruga građana posvećena zaštiti okoliša i prirode sa sjedištem u Puli, u Hrvatskoj. Neki od ključnih ciljeva organizacije su održivi razvoj, ekološka demokracija i socijalna pravda. U okviru svojih aktivnosti i kampanja Zelena Istra je od 1995. godine, kada je udruga osnovana, uključila oko 19 000 učenika (konzervativna procjena), uključujući djecu i mlade, te odrasle (građane, članove i djelatnike OCD, javne službenike) uglavnom iz Pule i zemlje EU.

Od 1997. godine Zelena Istra pruža uslugu Zeleni telefon – pomoć građanima Istarske županije u rješavanju njihovih ekoloških problema.

Zelena Istra ima bogato iskustvo u prijavi i provedbi projekata na nacionalnoj, EU i međunarodnoj razini te je do sada provela (u ulozi prijavitelja ili suprijavitelja) oko 100 različitih projekata, u suradnji s organizacijama civilnog društva, te subjektima iz javnog i privatnog sektora.

LOGOPSYCOM (Belgija)

Logopsycom je centar za inovacije u obrazovanju koji stvara i koristi alternativne metode ili alate (digitalne ili ne) u pratnji škola, VET centara, obrazovnih organizacija, mladih i roditelja. U početku je stvorena kao tvrtka za skrb, specijalizirana za poremećaje učenja među mladima, posebno u “Dys” (Dyspraxia, Dysphasia, Dyslexia, itd.), koji se nazivaju i specifični poremećaji učenja (SLD-Specific Learning Disorders) i stoga uvijek radi na dostupnosti sadržaja.

Projektno savjetuju za škole i centre za mlade u njihovoj zajednici kako bi im pomogli izgraditi dobre projekte koji poboljšavaju kvalitetu njihovih metoda podučavanja, njihovu okolinu i očito njihovu “politiku uključivanja”. Centar ima iskustva u radu s više od 30 Erasmus+KA2 projekata.

Work in Progress (Italija)

Work in Progress je organizacija koja se bavi organiziranjem događanja, a posebno turističkom promocijom i osmišljavanjem iskustava. Nastala u ožujku 2017. Njihova je misija osmisliti i implementirati interaktivna kulturna iskustva te predložiti novi način unapređenja i uživanja u kulturnoj baštini. Cilj im je stvoriti formate koji će korisnike učiniti protagonistima interaktivnih i sveobuhvatnih iskustava te ih uključiti u zanimljive avanture u otkrivanju teritorija i njegovih resursa.

Glavni alati i instrumenti koji se koriste su:

  • Digitalne tehnologije, za stvaranje impresivnih iskustava

  • Kazališna dinamika, kroz interaktivne i putujuće predstave, sa smještanjem u prostore koji odišu kulturom, u povijesna sela, u obnovljena urbana područja, itd.

  • Mreže koje uključuju muzeje, povijesna mjesta, zanatske tvrtke, itd., za posebnu i inovativnu formulu marketinga i promocije

Projekt Save&Game sufinanciran je iz programa ERASMUS+ Europske unije, a provodit će se od siječnja 2023. do siječnja 2024. Ova internet stranica i sadržaj projekta odražavaju stavove autora, a Europska komisija ne može se smatrati odgovornom za bilo kakvo korištenje informacija sadržanih u njima.

(Kod projekta: 2022-3-HR01-KA210-YOU-000097125)

Scroll to Top